Aan de hand van engels afkorting

Geplaatst op: 17.01.2019

In het Belgisch leger moet de terminologie immers de twee talen strikt evenwaardig behandelen. Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek.

Dutch Elk land stelt deze vast aan de hand van zijn economische analyses en mogelijkheden. Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Het tussengeval levert het probleem voor de schrijver op dat hij een "vroeger" taalgebruik moet vergelijken met een "hedendaags" taalgebruik.

Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Recht op Waardig Sterven. Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Bij initiaalwoorden pc en letterwoorden BuZa geeft de uitspraak de doorslag? Een afkorting is, de Japanse munteenheid, naam of andere aanduiding, Hillblom en Lynn, veel meer mensen naar de stembus gaan. Postbedrijf, een langere periode rondkomen, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Yenhebben een mild Stockholmsyndroom.

Algemene Centrale der Openbare Diensten.
  • Dutch Ik zou dat aan de hand van cijfers uit mijn land, Luxemburg, willen illustreren. Centrum Holocaust- en Genocidestudies.
  • Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen. Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

3 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `aan de hand`

Vereniging Vlaamse Cultuur - en gemeenschapscentra. Baccalaureus Artium ; Burgerlijke Aansprakelijkheid. Overijssel; Openbaar vervoer ; opleidingsvorm zie buitengewoon onderwijs. Rotax Adjustable Variable Exhaust. Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond. Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Verbond der Vlaamse Tandartsen. Zulke woorden worden doorgaans uitgesproken ls letters: Dutch Dit kan men controleren aan de hand van het volledig verslag van de vergadering. Algemene Bond van Ambtenaren? Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Real-time operating system ; Reynell Taalontwikkelingsschaal. Dutch Aan de hand van dit keurmerk ziet hij dat hij er een zeer betrouwbaar product kan kopen. Elektronische leeromgeving ; Electric Light Orchestra band.

Europees bureau voor Intellectuele Eigendom. Dutch Een derde kan dit echter niet aan de hand van wetenschappelijke criteria controleren. General Packet Radio Service. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Haagsche Tramweg-Maatschappij openbaar vervoer Den Haag.

Nieuwsbrief krijgen?

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Federal Information Processing Standard. Basic Input Output System. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dutch Aan de hand van dit keurmerk ziet hij dat hij er een zeer betrouwbaar product kan kopen.

Parkeer Route Informatie Systeem. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie? Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Vertalingen en voorbeelden Vergelijkbare vertalingen. Common Channel Signalling System nr. Dutch Dit kan men controleren aan de hand van het volledig verslag van de vergadering.

Hebt u een taalvraag?

Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Algemene Nederlandse Vereniging Reisbureaus. Université Libre de Bruxelles.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Common Channel Signalling System nr. Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:8

Nieuw nieuws