Nieuwe cao primair onderwijs bapo

Geplaatst op: 15.03.2019

De VO-raad en bonden benadrukken dat de gemaakte afspraak een eerste stap is. Dergelijke voorziening gaat ook ten koste van voorzieningen voor andere medewerkers, aangezien een euro maar een keer kan worden uitgegeven. Wat is je salaris in het onderwijs?

Uitbreiding van het gebruik van uren voor verlof kon op 1 januari , en vanaf nu ieder jaar per schooljaar. Ruim ervaringen op online vertelpunt Passend onderwijs 24 januari Uitgangspunt is dat schoolbesturen in positie worden gebracht om integraal verantwoordelijkheid te dragen voor het werkgeverschap. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Geen vervanging regelen in week februari 17 januari Voor die uren hoeft dan geen eigen bijdrage te worden betaald.

Voor het ondersteunend personeel wordt het komend jaar extra aandacht besteed aan het loopbaanbeleid en de vermindering van werkdruk.

Daarmee vertoont de regeling verwantschap met de oude BAPO-regeling, nieuwe cao primair onderwijs bapo. De sector vraagt eensgezind om extra middelen. Dit kan via de sectorraad primair onderwijs.

Voor de verlofuren op basis van het basisbudget geldt geen eigen bijdrage. Daar ligt onder meer de gedachte aan ten grondslag dat door het verschuiven van de AOW-leeftijd een voorziening als de BAPO voor de werkgevers onbetaalbaar dreigt te worden.

Vanaf nu kunnen zij per schooljaar hun verlof verminderen of stoppen. Veel gestelde vragen Vraag van de maand. Zodra ze 57 zijn, vallen ze onder de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregeling. Subsidie aanvragen voor leren in en van het buitenland 24 januari Als zowel de leden van de PO-Raad als de achterban van de werknemersorganisaties voor het onderhandelaarsakkoord stemmen, wordt het akkoord definitief.

Nee, de uren op grond van overgangsrecht niet, maar handmatig moet worden uitgezet. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Vierde landelijk congres Jonge Kind Meld je aan. Downloads Cao primair onderwijs Cao-krant primair onderwijs Functiebeschrijvingen leerkrachten in functies: Voor nieuwe cao primair onderwijs bapo verlofuren op basis van het basisbudget geldt geen eigen bijdrage.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

Medewerkers waren niet verplicht het overgangsrecht te gebruiken als zij BAPO-verlof genoten op 30 september. In de nieuwe salarisschalen zijn de uitlooptoeslag en de bindingstoeslag opgenomen. De cao loopt tot 1 maart

Het team maakt nadrukkelijk zelf afspraken over aanwezigheid op school en hoeveel lesuren leraren geven. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd nieuwe cao primair onderwijs bapo waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend. Dat de oude BAPO-regeling, met uitgebreide spaarvoorzieningen, young woman moved to Paris, but if he does well he'll gradually be in a position to pick and choose among projects!

Overige cao's Cao hoger beroepsonderwijs Cao mbo Cao voortgezet onderwijs Cao primair onderwijs. Lidmaatschapsvoorwaarden Voorwaarden juridische dienstverlening Voorwaarden diensten!

7.1. Duurzame inzetbaarheidsregeling

Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners krijgen ook een nabetaling met terugwerkende kracht vanaf januari Als dit leidt tot verdringing dan weigert de werkgever de vermindering of stopzetting van het gebruik van de uren voor verlof. Jaargids PO Met agenda en professionaliseringsaanbod Meer informatie.

De leraar en OOP-er met lesgevende taken kan er voor kiezen bij inzet van uur het aantal in te roosteren dagen te maximeren op vier per week. Scholen, leraren en schoolbesturen gaan zelf over het functiebouwwerk in hun organisatie; Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast; De cao wordt eenvoudiger, transparanter en beter leesbaar; De cao loopt tot 1 maart

Dit vervangt het oude nieuwe cao primair onderwijs bapo overlegmodel! Profiteer van alle voordelen. Op de volgende websites kun je meer informatie vinden: Ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 wordt een bindingstoelage toegekend.

Onze onderhandelaars AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Ben Hoogenboom foto en sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao, nieuwe cao primair onderwijs bapo.

Samen bereiken we meer. In de eerste plaats is het van belang om te weten of je werkzaam bent op basis van een akte van aanstelling of op basis van een akte van benoeming.

Al het onderwijspersoneel krijgt in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent.

Geldende cao

De cao-onderhandelaars van de bonden en de werkgeversorganisatie kwamen op 14 juni tot  een onderhandelaarsakkoord. Het gaat dan om bijvoorbeeld scholing, mobiliteitsbevorderende maatregelen zoals stages , coaching, peer review of intervisie.

Daarbij kan een schoolteam kiezen om uren per fulltime leerkracht les te geven daarop is de financiering gebaseerd maar ook meer.

Interview met schoolbestuurders en cao-onderhandelaars Jos Rijk en Herbert de Bruijne: Alleen de eindejaarsuitkering en de toeslag op de Dag van de Leraar worden afzonderlijk uitbetaald. Bonden leggen deze bepaling op een andere manier uit. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:8

Nieuw nieuws