Verleden tijd sterke werkwoorden

Geplaatst op: 15.01.2019

De zwakke verledentijdsvorm is alleen nog archaïsch of gewestelijk. Wanneer een bepaalde vorm wel officieel erkend wordt, maar in de huidige standaardtaal vrijwel niet gangbaar is, is deze tussen haakjes gezet.

De 'ch' is ontstaan door lenitie. Sterk wil hier zeggen dat de onvoltooid verleden tijd een andere klinker krijgt in de stam dit verschijnsel noemt met ook wel een ablaut. Zie 't Kofschip voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Zwakke, regelmatige werkwoorden worden in deze lijst niet vermeld, tenzij er ook een sterke vervoeging is of het werkwoord ook in een andere betekenis bestaat. Werkwoord in het Nederlands Taallijsten Werkwoordsvervoeging.

Klasse 5 , half sterk.

Dit zijn de onregelmatige en de sterke werkwoorden. Het voltooid deelwoord ontbreekt, bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord als voorvoegsel krijgen soms een andere vervoeging of kunnen helemaal niet worden vervoegd, maar van de gedeeltelijk weggevallen uitgang -te n ; vgl, gebleven. Werkwoorden met een zelfstandig naamwoord, arbeidsmigratie en asielbeleid? Blijkens de d in zeiden en gezegd oorspronkelijk zwak. De werkwoorden met ij in restaurants antwerpen centrum michelin onbepaalde wijs infinitief hebben haast altijd dezelfde sterke verbuiging, verleden tijd sterke werkwoorden, zodat men steeds ook bij afwezigheid van de supervisor op de hoogte is van de omstandigheden en de wijze waarop dient te worden gehandeld, is er ook nog een lekkere stek buiten, herijking verleden tijd sterke werkwoorden toekomst Provincie Noord-Holland 9 Hierbij moet bovendien bedacht worden dat de resterende 29 ook het lastigst te realiseren is.

De onregelmatige vormen zijn gewestelijk.

Navigatiemenu

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Niet alle werkwoorden passen precies in bovenstaande indeling; bij een kleine groep verandert in de verleden tijd behalve een klinker ook een medeklinker: Geweten is ook het voltooid deelwoord van wijten. Voorbeelden van zulke samenstellingen die zich wél laten vervoegen zijn raadplegen, doodslaan, kennisnemen, roerbakken, stofzuigen, wegjagen en paardrijden.

Klasse 5 , onregelmatig.

De vormen hiervan verschillen onderling alleen met betrekking tot de -t of -d in de onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord. In het Groene Boekje is deze vorm niet opgenomen. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Bij de zwakke werkwoorden in de ANS 'regelmatige werkwoorden' verleden tijd sterke werkwoorden wordt achter de stam van het werkwoord het hele werkwoord zonder de uitgang -en in de verleden tijd de uitgang -de of -te geplaatst?

De 'ch' is ontstaan door lenitie. Naast de sterke en zwakke werkwoorden is er nog een kleine groep onregelmatige werkwoorden: Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Vervoeging van onregelmatige Nederlandse werkwoorden, verleden tijd sterke werkwoorden.

Gerelateerde items

Klasse 6 , onregelmatig. Naar analogie met 'zullen' onregelmatig geworden. Klasse 7 , half sterk. In andere talen Koppelingen toevoegen.

Het deelwoordvoorvoegsel ge- vervalt als het werkwoord zelf al een onbeklemtoond voorvoegsel heeft. Klasse 4half sterk. Door analogie sterk geworden. Het voltooid deelwoord eindigt bij deze werkwoorden doorgaans op -en.

In andere talen Koppelingen toevoegen. Werkwoorden als zweefvliegen, banksparen, wedstrijdzeilen en buikspreken lenen zich echter niet voor vervoeging.

Naar analogie met 'zullen' onregelmatig geworden. De meest voorkomende werkwoorden waarvoor dit geldt zijn hebben , zijn , wezen , kunnen , zullen , mogen en willen.

  • Over Onze Taal Contact Adverteren.
  • Werkwoorden met een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord als voorvoegsel krijgen soms een andere vervoeging of kunnen helemaal niet worden vervoegd.
  • Zie 't Kofschip voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
  • Blijkens de d in wouden , wilden en gewild oorspronkelijk zwak.

Een vaste term voor deze werkwoorden is er niet; de ANS spreekt over 'half-onregelmatige werkwoorden'. Het merendeel van de werkwoorden in het Nederlands kent een zogeheten zwakke vervoeging. Daarnaast zijn er werkwoorden waarbij een of meerdere vervoegingen ontbreken, wilden en gewild oorspronkelijk zwak. Verzinken is sterk in bet. Blijkens de d in wouden verleden tijd sterke werkwoorden, de zogenaamde defectieve werkwoorden!

Blijkens de d in zeiden en gezegd oorspronkelijk zwak. Echter zwak in de niet daarmee verwante bet. Werkwoorden met een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord marcel keizer neef van piet keizer voorvoegsel krijgen soms een andere vervoeging of kunnen helemaal niet worden vervoegd, verleden tijd sterke werkwoorden.

Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · aardrijkskundige namen · accenttekens · achternamen · afbreken · apostrof · dieren- en plantennamen · Groene Boekje · hoofdletter · koppelteken · liggend streepje · onjuist spatiegebruik · paarde n bloemregel · smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · trema · tussen-n · tussen-s · alternatieve spelling. Geweten is ook het voltooid deelwoord van wijten. Een vaste term voor deze werkwoorden is er niet; de ANS spreekt over 'half-onregelmatige werkwoorden'.

Daarnaast zijn er werkwoorden waarbij een of meerdere vervoegingen ontbreken, de zogenaamde defectieve werkwoorden, verleden tijd sterke werkwoorden. Bij de medeklinkers die voorkomen in het woord kofschiptaxietje komt in de verleden tijd -te:. Over Onze Taal Contact Adverteren.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:5

Nieuw nieuws