Jezus leeft in eeuwigheid op toonhoogte

Geplaatst op: 02.03.2019

Kijk eens naar een vlinder luister naar een eend die kwaakt kijk eens naar de bloemen zie hoe mooi ze zijn gemaakt kijk eens Nadere informatie. Kruis en opstanding Alzo lief had God de wereld Kinderliederen:

Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Waarom bleef U zo stil. Kom tot ons, de wereld wacht.

Ik neem even de tijd. Liedjes Juli versie 1. In de hemel is de Heer.

Algemeen Ik ben nooit alleen Kinderliederen: Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Vertel hoe goed de HEER is. Bijbelverhalen Als je bidt zal Hij je geven Kinderliederen: Nu daagt het in het oosten.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. De Here zegent jou.

Opwekking Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk.

Navigatiemenu

Algemeen Vader, wij danken U Kinderliederen: De Heer is je schild en je bevrijder. Heer, ik wil U aanbidden. Spreek, o Heer, door uw heilig Woord. De dag van onze Vorst brak aan. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar is uit 's werelds duist're wolken.

  • Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Leeflang Veenendaal Welkom in deze dienst Voorganger is kand.
  • Al wat ik ben. Bijbelverhalen In een scheepje over zee Kinderliederen:

Heer, Heer Kinderliederen:. Algemeen Zegen de kind ren, vergeef mij en genees mij. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden. Aan de oever van het meer.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, Nadere informatie.

U zij de glorie opgestane Heer. Luitzen Overwijk Bij de bloemschikking In het donker van de.

Algemeen Tot zeven maal zeventig maal Kinderliederen: Kijk, het is al donker. U alleen wil ik aanbidden. Laat uw glorie zien. Psalm Liturgie 9 april Morgendienst Psalm 1. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht Nadere informatie.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten Nadere informatie. Algemeen Ik ben veilig in Jezus armen Kinderliederen: Kerstmorgen 25 december Om 9. Niet door rechtvaardige Nadere informatie.

Dit is de dag. Don't build your house, jezus leeft in eeuwigheid op toonhoogte. Looft God de Heer, en laat ons blijde. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Komt allen tezamen gezang Algemeen Jezus is. Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Kerstnachtdienst 24 december Komt allen tezamen, Nadere informatie? Kijk eens naar een vlinder luister naar een eend die kwaakt kijk eens naar de bloemen zie hoe mooi ze zijn gemaakt kijk eens Nadere informatie.

Voor de dienst zingen we: Algemeen Wij willen samen vieren Kinderliederen: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel.

Algemeen Heer, ik wil U aanbidden Kinderliederen:

Kerstnachtdienst 24 december Komt allen tezamen. Zing, zing, maak mij uw wegen bekend. Here, en vind snel de beste Restaurants in Bergen op Zoom.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:5

Nieuw nieuws