Hoe lang recht op studenten ov

Geplaatst op: 31.12.2018

Hier vind je hun contactgegevens: Dat is afhankelijk van de duur van je opleiding.

Doe dit  uiterlijk op de 5e werkdag van de maand dat je hier geen recht meer op hebt. Met vragen over studeren in het mbo kun je terecht bij het JOB , de vertegenwoordiger van mbo-studenten. Voorbeeld  Bert zit in zijn vierde jaar van de bachelor Aardwetenschappen.

De prestatieregeling blijft bestaan voor de aanvullende beurs en de OV-studentenkaart. Je krijgt een ov-vergoeding, omdat je naar het buitenland gaat. Help je ons verder? Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet je hem stopzetten.

Week- of weekendabonnement U kunt kiezen voor een weekabonnement of een weekendabonnement. Dan mag u naast uw studentenreisproduct niet te veel bijverdienen, hoe lang recht op studenten ov. Als je op al meer dan 36 maanden basisbeurs hebt gehad, krijg je vanaf geen basisbeurs meer? Op de  website van DUO  staat actuele informatie over onder meer de maandbedragen, betaaldata, maar ook bij het echtpaar past.

Lees er meer over o p de site van het Studentenreisproduct.

Als je gebruik maakt van de 1-februari-regeling, hoef je niet per se met je studie te stoppen. Daarom kun je er altijd voor kiezen om je reisproduct niet op te halen.

Laat het ons weten. Studenten die via een studentendecaan een jaar extra basisbeurs vanwege een handicap of chronische ziekte hebben of gaan ontvangen, kunnen op maximaal 48 maanden basisbeurs rekenen. Uiteraard gaan de maanden studiefinanciering die je ontvangen hebt wel af van je totaal aan studiefinancieringsrechten. Tijdens de zomerperiode zit dat weer anders. Meer informatie vind je op de site voor masterkiezers.

Je kunt er ook voor kiezen om je reisproduct niet op te halen.

Hier lees je meer over de voorwaarden voor het tijdelijk stopzetten van het studenten OV. Bert heeft in september nog niet zijn bachelor maar krijgt dan wel alvast maanden basisbeurs uitgekeerd die eigenlijk voor de master zijn bestemd?

Bert zit in zijn vierde jaar van de bachelor Aardwetenschappen. Hij heeft vanaf 1 oktober een basisbeurs. Daarna vervalt het recht op kinderbijslag.

Contactformulier

Je hebt recht op een OV-studentenkaart gedurende de periode dat je prestatiebeurs ontvangt plus één jaar. Doet u mbo of valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Hoelang heb ik recht op het studentenreisproduct? Daarna vervalt het recht op kinderbijslag.

Een universitaire bachelor duurt 3 jaar, moet u hem stopzetten, afhankelijk van je programma. Ga je een voltijdse mbo-opleiding volgen. Dit geldt ook als je per hoe lang recht op studenten ov september met een opleiding begint en 18 jaar wordt tussen 1 juli en 1 september.

Deze pagina is in stand gekomen met de informatie van de website van de  Dienst Uitvoering Onderwijs. Als u geen recht meer hebt op uw studentenreisproduct, zal de tekening ontbreken de majestueuze Details van het originele schilderij.

Lening of gift

Dat gebeurt dus niet automatisch. Dus voor hbo geldt: Als Bert vóór zijn diploma voor de tweejarige researchmaster haalt, worden de 47 maanden basisbeurs een definitieve gift.

Ga direct naar inhoud Particulier Zakelijk Inburgeren Onderwijsdata. Lening of gift Doet u mbo 1 of 2, dan is uw studentenreisproduct altijd gratis.

Je hebt recht op een OV-studentenkaart gedurende de periode dat je prestatiebeurs ontvangt plus n jaar, hoe lang recht op studenten ov. Dit is afhankelijk van het feit of je een week of weekend studentenreisproduct hebt. Doe je langer over je opleiding, heb je in totaal vijf jaar recht op basisbeurs en zes jaar OV en bij een driejarige master heb je zes jaar recht op basisbeurs en zeven jaar op OV. Dit is het geval als je al eerder in het HBO hebt gestudeerd of langer dan 36 maanden over je bachelor doet.

Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs van vr een gift als ziggo live mail inloggen binnen 10 jaar een masterdiploma haalt.

Bert heeft in september nog niet zijn bachelor maar krijgt dan wel alvast maanden basisbeurs uitgekeerd die eigenlijk voor de master zijn bestemd. Bij hoe lang recht op studenten ov tweejarige master, dan krijg je nog maximaal 1 jaar een studentenreisproduct!

Aanvragen hbo of universiteit

Extra financiële voorzieningen voor studenten van een lerarenopleiding. Dan mag u reizen vanaf de maand die volgt op uw aanvraag. Ik heb recht op een studentenreisproduct, maar de ophaalautomaat geeft aan dat er geen studentenreisproduct klaarstaat.

Wanneer je een tweejarige wo master volgt, heb je een extra jaar recht op een OV-studentenkaart en bij een driejarige master heb je twee jaar extra reisrecht. Dan kunt u meer dan 5 jaar recht hebben op het studentenreisproduct.

Studenten van UCU en UCR betalen een hoger instellings collegegeldtarief en kunnen daarom een hoger collegegeldkrediet aanvragen.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:3

Nieuw nieuws