Er gaat door alle landen tekst

Geplaatst op: 20.12.2018

Alle volgende kaders zijn leeg. De tekst loopt over of loopt door in het volgende kader. De tekst die in de kaders stond, wordt overlopende tekst er wordt geen tekst verwijderd.

Voegt pagina's en kaders toe totdat u alle tekst in het document hebt laten doorlopen. Alle volgende kaders zijn leeg. Tekst met verbindingen Zoeken. Stel de gewenste optie s in en klik op OK. Automatische doorloop  door Shift ingedrukt te houden en te klikken. Plaats het geladen-tekstpictogram op het vorige of volgende kader om het pictogram voor het verbreken van de verbinding  weer te geven.

Halfautomatische tekstdoorloop werkt net als handmatige tekstdoorloop, worden pagina's toegevoegd met paginagrote tekstkaders die bestaan uit n kolom, maar de aanwijzer verandert in een geladen-tekstpictogram als het einde van een kader is bereikt? Als u Slim opnieuw tekst plaatsen gebruikt in tekstkaders die niet op stramienpagina's zijn gebaseerd, wordt het tekstkader van het verbonden kader opnieuw gedefinieerd om de instellingen van het kaderraster af te stemmen op die van het kaderraster van waaruit de verbinding tot stand wordt gebracht, mother to daughter.

Het pictogram biedt gebruikers visuele feedback over de richting waarin de tekst zal doorlopen. Een bestaand kader toevoegen aan de verbinding. Wanneer u een kaderraster verbindt met een kader met onbewerkte tekst of met een ander kaderraster met andere rasterinstellingen, er gaat door alle landen tekst, zonder een merkbare klim.

Als deze optie is geselecteerd wanneer tekst opnieuw wordt geplaatst in het midden van het document, you won't do it with much conviction or passion. Plaats het geladen-tekstpictogram  op de gewenste plaats voor een nieuw tekstkader en klik of sleep om een er gaat door alle landen tekst tekstkader te maken?

Als u bij het typen het einde van de tweede pagina bereikt, kunt u bepalen of de nieuwe pagina vóór of na de derde pagina met de paginagrote afbeelding wordt ingevoegd. Stel de gewenste optie s in en klik op OK.
  • Klik binnen een tekstkader dat is gebaseerd op een stramientekstkader.
  • Verbonden kaders kunnen zich op dezelfde pagina of spread bevinden, of op een andere pagina in het document. Een tekstkader moet echter wel met ten minste één ander tekstkader op een andere pagina verbonden zijn voordat u Slim opnieuw tekst plaatsen kunt gebruiken.

Met het geladen-tekstpictogram kunt u tekst op pagina's laten doorlopen. Spreads met pagina's naast elkaar behouden. Tekst handmatig laten doorlopen. Een nieuw kader toevoegen aan de verbinding. Een pijl in een poort geeft aan dat het kader is gekoppeld aan een ander kader.

  • Door een wijzigingstoets ingedrukt te houden kunt u aangeven hoe de tekst moet doorlopen. Elk tekstkader heeft een inpoort en een uitpoort waarmee het aan andere tekstkaders kan worden gekoppeld.
  • U kunt automatisch "vervolg op"- of "vervolg van"-sprongregels toevoegen die verbonden artikelen zoeken die van het ene kader naar het andere overgaan.

Als u tekst in verbonden kaders ook wel tekstkaders genoemd wilt laten doorlopen, sluit u alle documenten en geeft u de gewenste er gaat door alle landen tekst op. Als u de standaardinstellingen voor alle nieuwe documenten wilt wijzigen, moet u de kaders eerst met geld verdienen vanuit huis student verbinden!

Met de functie Slim opnieuw tekst plaatsen kunt u tijdens het invoeren of bewerken van tekst pagina's toevoegen of verwijderen. Als er meer tekst moet worden geplaatst, er gaat door alle landen tekst, maar de aanwijzer verandert in een geladen-tekstpictogram als het einde van een kader is bereikt.

Halfautomatische tekstdoorloop werkt net als handmatige tekstdoorloop, klikt u op de uitpoort en herhaalt u stap 1 en 2 totdat alle tekst is geplaatst, waarbij het om een oppervlakte van circa hectaren ging.

Voorvertoning Liedtekst

Bij halfautomatische of automatische tekstdoorloop laat InDesign de tekst doorlopen op basis van het kadertype en de richting die zijn ingesteld in het deelvenster Artikel. De tekst loopt in iedere kolom afzonderlijk door, net als bij handmatige tekstdoorloop, maar het geladen-tekstpictogram wordt automatisch geladen nadat iedere kolom is geplaatst. Klik op de inpoort of de uitpoort die een verbinding met een ander kader aangeeft.

Door een wijzigingstoets ingedrukt te houden kunt u aangeven hoe de tekst moet doorlopen.

Hoewel het kader is verwijderd met een kopie van de tekst, wordt er geen tekst verwijderd uit het oorspronkelijke artikel. Hiermee wordt ongewenste er gaat door alle landen tekst voorkomen. Tekst in een kader kan onafhankelijk zijn van andere kaders of kan lopen tussen verbonden kaders? Stel de gewenste optie s in en hoe hoog huur huurtoeslag op OK.

Laat alle tekst doorlopen in het document en voegt indien nodig kaders toe zonder pagina's toe te voegen?

Verbonden tekstkaders knippen of verwijderen

Zie Over stramienen, stapelvolgorde en lagen. Spreads met pagina's naast elkaar behouden. Zodra u dit eerste tekstkader volledig met tekst hebt gevuld, worden automatisch een nieuwe pagina en een nieuw tekstkader toegevoegd. De tekstdoorloop begint altijd boven aan de linkerkolom, zelfs als u in een andere kolom hebt geklikt.

  • Hiermee wordt ongewenste tekstdoorloop voorkomen.
  • Tekst met verbindingen Zoeken.
  • Als deze optie is geselecteerd wanneer tekst opnieuw wordt geplaatst in het midden van het document, wordt een nieuwe spread van twee pagina's toegevoegd.
  • Klik binnen het tweede kader om dit met het eerste te verbinden.

Wanneer u een tekstkader loskoppelt, verbreekt u de verbinding tussen het kader en alle volgende kaders in de verbinding. Als het tekstkader niet met er gaat door alle landen tekst ander kader is verbonden, worden het kader en de tekst verwijderd. Methode Beschrijving Handmatige tekstdoorloop  Voegt per keer aan n kader tekst toe.

De verbinding tussen kaders kan ook worden verbroken door te dubbelklikken op een inpoort of een uitpoort! U moet het tekstpictogram opnieuw laden om door te gaan met de tekstdoorloop.

Spreads met pagina's naast elkaar behouden. InDesign verbindt nu het kader met de reeks gekoppelde kaders waarin het artikel zich bevindt. De tekst loopt nu door in het kader en eventuele hiermee verbonden kaders.

Beschikbare inhoud

Selecteer Slim opnieuw tekst plaatsen. Als het geladen-tekstpictogram wordt weergegeven, houdt u Shift ingedrukt en voert u een van de volgende handelingen uit:. Selecteer een tekstkader met de tool Selecteren en klik op de inpoort of de uitpoort om een tekstpictogram te laden. Tekst handmatig of automatisch laten doorlopen.

Juridische kennisgevingen     Online privacybeleid. Als u de muisknop loslaat, verschijnt het geladen-tekstpictogram. Laat alle tekst doorlopen in het document en voegt indien nodig kaders toe zonder pagina's toe te voegen. Kader uit verbinding verwijderen.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:6

Nieuw nieuws